Klubb- & SaltaröMästerskap lördagen den 10 augusti 2019

2018 firade vi 10 år med ett stort jubileumsarrangemang . Det har varit en fantastik resa att bygga detta arrangemang från det första året 2009 där det var 8 deltagare till 2018 med 170 anmälda. Men administrationen av arrangemanget har blivit mer än vad vi mäktar med.
Vi kommer därför från och med 2019 att minska arrangemanget och riktar oss framförallt till klubbmedlemmarna (KM) och Saltaröbor (SM).

Anmälan kommer att öppnas under mars månad och kan bara göras om man är inloggad på hemsidan.

Vi kommer att öppna anmälan för utomstående i mån av plats söndagen efter midsommar.

Max deltagarantal är 60 personer,