Program

Preliminära tider, kan komma att justeras under tiden fram till tävling.
Slutliga tider publiceras senas 2 veckor innan start.

Fredag 9 augusti

17.00-18.00 – Registering och uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet.

Lördag 19 augusti

08:00 – Växlingsområdet öppnar för uppställning av cyklar, skor m.m.
08:00 – 9:00 Registrering och uthämtning av startkuvert Obs! Deadline 9:00!
09:10 – 9:30 Registrering till ”avhoppsplatser” (ingen kölista, först till kvarn)
09:50 – Race briefing för barn
10:00 – Start Ultimate Kids
10:50 – Race briefing
11:00 – Start
13:00 ca – Prisutdelning

 
Bansträckning

Simning (gul bana) – starten går vid stranden och är av formen en vändpunktsbana. Vi simmar medsols.

Cykel (orange bana) – sker på enskilda vägar runt Saltarö/Skärmarö/Ramsdalen, både grus och asfalt.
c:a 2 kilometer cykling mellan Saltarö Udd och Saltarö Strand sker på allmän väg.

Löpning (blå bana) – blandat grusväg och delvis svår terräng.

Bansträckning Ultimate Kids

Simning (gul bana) – starten går vid stranden och är av formen en vändpunktsbana. Vi simmar medsols.

Cykel (lila bana) – sker på enskild grusväg, banan går motsols längs Innersvängen, vänster in på Ekslingan och sedan vänster på Saltarö Alléväg tillbaka till målet.

Löpning (blå bana) – blandat äng och grusväg.