VIKTIG INFORMATION

På grund av den varma torra sommaren har grusvägarna ett sämre skick än tidigare år vilket gjort att vi lagt om cykelbanan och tagit bort grusvägarna och backarna i Spaddalen.

I och med detta så har vi även flyttat fram starten 30 minuter, detta på grund av att bussen från Ramsdalen går därifrån kl 10:40. 

Tidsschemat ser ut enligt följande:

Lördag 11 augusti
08:00 – Växlingsområdet öppnar för uppställning av cyklar, skor m.m.
08:00 – 9:00 Registrering och uthämtning av startkuvert Obs! Deadline 9:00!
09:10 – 9:30 Registrering till ”avhoppsplatser” (ingen kölista, först till kvarn)
10:15 – Uppvärmning
10:20- Race briefing
10:25 – Aktivering Uppställning för start
10:30 – Start
12:30 ca – Prisutdelning och prisutlottning
Ny bansträckning på cyklingen enligt nedan:
Istället för att man svänger vänster in till Spaddalen och backarna i Skärmarö så vänder man i Ramsdalen och cyklar samma väg tillbaka.