Det hela började med att några entusiaster träffades för att regelbundet träna tillsammans på löprundor på Saltarö. Så småningom utvecklades intresset till simning och cykling och ganska snart var vi på gång med triathlonsporten! Augusti 2009 arrangerade vi den första triathlontävlingen Saltarö Ultimate med åtta deltagare. De 5 första åren sedan dess har deltagarantalet i stort fördubblats och till 10-årsjubileumet hade vi 170 anmälda! Från och med 2019 minskade vi Arrangemanget i storlek och rikta sig framförallt till klubbmedlemmar och Saltarö- Skärmaröbor.

2013 bildade och registrerat vi den ideella föreningen Saltarö Joggers Triathlonklubb. Vi är medlemmar i Svenska Triathlonförbundet och därmed även i Riksidrottsförbundet. Detta ger fördelar till såväl klubben som dess medlemmar och deltagare i våra evenemang.

2020 blev ett år som inget annat, med anledning av den rådande pandemin med Covid-19 valde man att ställa in Saltarö Ultimate.

2021 Upplösning av förening:
Med anledning av den låga verksamhetsgraden och engagemang inom föreningen har styrelsen enhälligt enats och lagt förslag till årsmötet om att upplösa föreningen.
Inga motioner eller förslag på ny styrelse har inkommit och där med upplöser vi föreningen.

Vi vill tacka vår denna tid, det har varit ett roligt arbete och en uppskattad tävling.
Även om föreningen är upplöst kommer vi alla att fortsätta träna, vem vet vi kanske ses på vägarna eller i havet framöver.

Lev väl och må så gott.

Hälsningar
Johan Helgstrand, Johan Robertson & Lars Jonzon